BELANGRIJKE VERKLARING INZAKE UW PRIVACY

  • We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld.
  • We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en uitvoeren en onze operationele activiteiten mogelijk te maken waarvoor u ons heeft ingehuurd. In alle andere gevallen vragen wij altijd uw toestemming.
  • U mag uiteraard aan ons vragen wat wij van u weten en mogelijk incorrecte gegevens corrigeren. Wij behouden de gegevens uitsluitend voor onszelf zolang wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn inzake lopende zaken.