Bureau Kredietregistratie (BKR)

Het BKR is een centraal bureau dat tot taak heeft leningen te registreren die in Nederland zijn aangegaan. Bij het BKR zijn banken, financieringsmaatschappijen, hypotheekbanken, kredietverlenende instellingen, leasebedrijven, credit-cardmaatschappijen en postorderbedrijven aangesloten. De kredietverstrekker is wettelijk verplicht om de kredietaanvraag bij het BKR te laten toetsen. Het BKR kijkt  of er andere leningen lopen en of er aan de verplichtingen wordt voldaan. Het BKR registreert naam, adres, geboortedatum, het soort krediet, het bedrag, het contractnummer, de aflos- en vervaldatum en of er sprake is geweest van betalingsachterstanden. De gegevens worden door het BKR strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Correspondentieadres                 : Postbus 6080, 4000 HB Tiel

Bezoekadres                             : Dodewaardlaan 1, 4006 EA Tiel

Telefoon                                    :  0900-2578435

Fax                                           : 0344-634973

Internet                                     : www.bkr.nl