'Beperken renteaftrek kost koper kapitalen'

 

Huizenkopers zijn tienduizenden euro’s meer kwijt door de beperking van de hypotheekrenteaftrek. De hypotheeklasten van een gemiddelde koopwoning vallen ruim € 50.000 hoger uit bij 100% aflossing. Ten opzichte van 50% aflossingsvrij loopt het verschil op tot ruim een ton.

Bij duurdere huizen is het nadeel groter. Dat blijkt uit een doorrekening van de voorgenomen maatregel door het ING Economisch Bureau.

Renteaftrek beperkt in Lenteakkoord
In het Lenteakkoord is afgesproken dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Wel worden deze plannen worden na de verkiezingen behandeld. In het akkoord staat vooralsnog dat vanaf 2013 nieuwe hypotheken alleen nog in aanmerking komen voor het fiscale voordeel als die gedurende de looptijd volledig en annuïtair worden afgelost.

Tienduizenden meer kwijt door beperking
De gemiddelde verkoopprijs van een woning is € 231.000. Een starter die straks een annuïteitenhypotheek voor dat bedrag afsluit tegen een rente van 5% is over de gehele looptijd € 53.000 meer kwijt aan hypotheeklasten dan nu met een hypotheek waarbij pas aan het eind van de looptijd de lening in 1 keer wordt afgelost. Bij een hypotheek van € 300.000 loopt dat bedrag op tot € 70.000. De extra maandlasten stijgen gedurende de looptijd gestaag. In jaar 10 zijn de lasten al 8% hoger dan nu en in jaar 30 is dat 45%. Bij een hogere rente lopen de extra lasten nog harder op.

Verschil met aflossingsvrij nog veel groter
De gevolgen zijn nog veel groter als wordt meegenomen dat starters nu nog vaak een deels aflossingsvrije hypotheek nemen. Vergelijken we een voor de helft aflossingsvrije hypotheek (van eveneens € 231.000) met de straks verplichte annuïteit dan komen de lasten in totaal ruim € 105.000 hoger te liggen. Bij een hypotheek van € 300.000 is het verschil ruim € 136.000. De maandlasten zijn in beide gevallen in het eerste jaar al 21% hoger. Het verschil loopt verder op tot 30% in jaar 10 en tot 75% in jaar 30. Wel is in deze vergelijking het verschil in maandlasten voor ongeveer de helft toe te schrijven aan grotere aflossingen. Het extra geld komt dus deels wel bij de huizenbezitters zelf terecht. Hun vermogen komt wel in bakstenen te zitten.
Starter hardst getroffen, doorstromer ook veel duurder uit

De voorgenomen beperking treft starters het hardst in hun portemonnee, omdat zij een geheel nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Maar ook voor doorstromers, die hun oude hypotheek kunnen meenemen, heeft de beperking van de renteaftrek aanzienlijke gevolgen. Een koper die zijn oude hypotheek van 230.000 meeneemt en in totaal een hypotheek van € 350.000 wil, moet een annuïteitenhypotheek van € 120.000 afsluiten. tegen een rente van 5% is hij daardoor over de hele looptijd bijna € 28.000 extra kwijt dan wanneer hij een spaarhypotheek had kunnen afsluiten.