Verzekeraar Scildon en opleider Impact willen ‘halve hypotheek advisering’ een halt toeroepen. Zij zien een ontwikkeling waarbij partijen zich uitsluitend lijken te richten op het zo snel mogelijk verstrekken van een lening, waarbij een breder advies over de financiële situatie van de klant achterwege blijft.

Digitalisering verkort het administratieve traject waardoor er meer tijd in het advies gestoken kan worden. Michel van Dam, Commercieel directeur Scildon en Rob Timmermans, directeur Impact, constateren echter dat sommige partijen dat niet doen. “Ze beknibbelen op de prijs in plaats van kwaliteit te bieden. Een keuze maken voor het één of het ander heeft gevolgen voor de positionering van een kantoor, het kennis- en vaardigheidsniveau dat van de medewerkers wordt gevraagd en het verdienmodel. Juist de onafhankelijk adviseur kan zich hierin onderscheiden en profileren”.

‘Ga er niet mee in zee’

Een gedegen financieel advies wordt volgens Van Dam bepaald door de breedte en diepgang. “Het uitsluitend ‘even snel’ regelen van alleen een lening zonder daarbij te kijken naar de gezinssituatie, consequenties bij baanverlies, overlijden of arbeidsongeschiktheid, doet daaraan geen recht.” Hij en Timmermans waarschuwen de markt om niet met deze partijen – waaronder ook enkele banken – in zee te gaan. Namen en rugnummer brengen ze daarbij niet in de openbaarheid.

Scheiding tussen advies en bemiddeling

Vanuit consumentenbelang pleit Timmermans voor een scherpere scheiding tussen advies en bemiddeling. “Op grond van de Wft is er een scherpe scheiding tussen advies en bemiddeling. Veel consumenten ervaren deze scheiding in de praktijk echter minder scherp. Zij zien het traject van advies en bemiddeling dat leidt tot de financiering van de woning, als één geheel.” Daarbij merkt Timmermans een ongewenste ontwikkeling op in de markt. “Om tot lagere prijzen richting de consument te komen, worden aanbiedingen gedaan waarbij het advies wordt uitgekleed. Klanten worden daarbij geacht meer zelf te doen. Ook zie ik steeds vaker dat een analyse van de vraag of de woonlasten na arbeidsongeschiktheid of overlijden van een van de partners nog betaalbaar zijn, niet wordt uitgevoerd. Dit wordt te gemakkelijk in het adviesrapport weggeschreven met dat de klant hieraan geen behoefte heeft of dit elders zelf zal regelen.”

Juist de ontwikkeling op het gebied van technologie en de wijze waarop hier in de marketing van de dienstverlening mee wordt omgegaan, zouden volgens Timmermans redenen moeten zijn om na te denken over de wijze waarop het advies en de bemiddeling wettelijk scherper kunnen worden onderscheiden en de verschillen door de branche duidelijker aan de consument kunnen worden uitgelegd.