Restschuld: een maatschappelijk probleem

Ruim één op de vijf woningen is vorig jaar met verlies verkocht. Dat is 40 procent meer dan in 2012 (bron: NOS, 3 februari 2014). In totaal 4.522 huishoudens (in 2012 nog 3.548) hebben vanwege verlies na gedwongen verkoop een beroep gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie. En volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) kunnen 800.000 huizenbezitters niet verhuizen vanwege een potentiële restschuld van gemiddeld 37.000 euro (november 2013).

Zichtbare en onzichtbare gevolgen
(Potentiële) restschuld kom t voor onder alle lagen van de bevolking en in vrijwel alle woonregio’s in Nederland. Daarmee is het een maatschappelijk probleem geworden: de huizenmarkt zit op slot, als een huis dat ‘onder water staat’ toch verkocht moet worden (bijvoorbeeld bij plotsel inge werkloosheid of scheiding) ontstaan acute financiële problemen. Mensen met een restschuld raken vaker in een sociaal isolement. “De onzichtbare gevolgen hiervan zijn aanzienlijk: slapeloze nachten, niet bij vrienden of familie durven aankloppen voor hulp en ruzies en irritaties binnen het gezin”, aldus restschuldhulpverlener Benson Weidman & Franken.

Problematische gevallen
“Een maatschappelijk probleem van deze aard en omvang vraagt om een structurele aanpak. Ook, of eigenlijk juist, door de hypotheekverstrekkers en intermediairs”. Aan het woord is drs. Pepijn Koch MRE van Contaxus Belastingadviseurs. In dochteronderneming Benson Weidman & Franken verenigt Contaxus haar financiële en fiscale kennis met de expertise van Lenard&Lenard, gespecialiseerd in performance coaching en health management. “Van elke tien gevallen van restschuld is er minstens één problematisch te noemen. Cliënten die met (problematische) restschulden kampen, voelen zich vaak ‘in de steek gelaten’ door hun bank. Maar juist deze zware tijden bieden financiële instellingen de kans om zich te onderscheiden en te blijven werken aan een gezonde relatie met hun klanten. Het ‘rücksichtsloss’ inzetten van deurwaarders is niet meer van deze tijd.”

Duurzame restschuldhulpverlening
BensonWeidman & Franken pleit voor duurzame schuldhulpverlening, waarbij persoonlijk contact en transparatie voorop staan. Haar integrale aanpak bestaat uit het in kaart brengen van iemands financiële situatie, bemiddeling tussen de cliënt en zijn bank en het bieden van begeleiding door een thuiscoach. Koch: “Juist door te onderkennen dat een restschuld niet alleen een financieel probleem is en door de cliënt onderdeel van de oplossing te maken, zijn wij in staat om succesvol te ondersteunen en bemiddelen in het afwikkelen van problematische restschulden. Met onze unieke aanpak zijn nagenoegalle cliënten in drie tot zes maanden van hun probleem af."